۱۴۰۳-۰۳-۰۳ ۳:۳۷ قبل از ظهر

(جهش تولید با مشارکت مردم)

دفتر تبلیغات اسلامی، از سال ۱۳۸۸ به منظور تدوین برنامه ۵ ساله خود، رویکرد مسأله‌ محوری را اتخاذ کرد و با انجام مطالعات گسترده در حوزه فرهنگ و با عنایت به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه خود، ۱۵ مسأله کلیدی، بعنوان محورِ برنامه‌ها و اقدامات دفتر، انتخاب شد.
انتخاب مسائل ۱۵ گانه، این امکان را برای مجموعه مدیریتی و عملیاتی دفتر فراهم کرد تا توجه خود را به واقعیات و نیازهای اصلی عرصه فرهنگ متمرکز سازد.
طراحی و عملیاتی سازی بسته‌های برنامه‌ای ناظر به حل مساله و به کارگیری ظرفیت‌های درون سازمانی؛ هیات امنای دفتر تبلیغات را بر آن داشت تا در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ کلیات طرح تأسیس قطب‌های فکری و فرهنگی دفتر، را تصویب و ابلاغ کند. که سرآمد آن منجر به تاسیس قطب فکری و فرهنگی به شرح ذیل شد:
 ۱. قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی؛
 ۲. قطب تعمیق ایمان دینی و مواجهه با فرق انحرافی؛
 ۳. قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی؛
 ۴. قطب نظام سیاسی و اجتماعی اسلام و ایران.

اهداف تاسیس قطب‌های فکری فرهنگی
 ۱.ارتقای جایگاه دفتر به مرجعیت نظری و عملی در حوزه‌های ماموریتی تعیین شده؛
 ۲. تحول برنامه‌ها و فعالیت‌های دفتر از کارکرد محوری به مساله محوری؛
 ۳.ایجاد هم افزایی میان ظرفیت دفتر و توانمندی‌ها و فرصت‌های بیرونی؛
 ۴.زمینه‌سازی برای پرورش مدیران و کارشناسان توانمند در مواجهه با مسائل فرهنگی اجتماعی؛
 ۵.توسعه، تعميق و ايجاد ظرفيت‌هاي علمي در حوزه‌هاي مورد نیاز جامعه دینی؛
 ۶.گسترش و افزايش تعاملات و ارتباط علمي به‌ويژه ميان نخبگان در حوزه‌هاي مذکور.

پیمایش به بالا