پژوهش

ضرورت d مطالعه ساختار اصول فقه و تحول تکامل آفرین در آن

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه آنچه که امروزه در بین حوزه های علمی و مدارس علمی رایج است ساختاری است که در کتاب کفایه الاصول ارائه شده است گفت: لازم است ساختار اصول فقه مطالعه گردد و تحول تکامل آفرین در آن ایجاد شود.

نقش مهم ارتکازات در روشمندی تولید علم فقه و پاسخگویی به مسائل مستحدثه

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه شناسایی مجموعه ای از ارتکازات تاثیر والایی در شناخت و کشف عمیق تر ظرایف و دقایق احکام و استنباط فقهی دارد گفت: ارتکازات نقش زیادی در روشمندی تولید علم فقه و پاسخگویی به مسائل مستحدثه دارد.

پیمایش به بالا